Biblioteka

Jak nie czytam, jak czytam

„Jak nie czytam, jak czytam” Ogólnopolska akcja masowego czytania "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła."   Wisława Szymborska 7 czerwca 2017 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury przeprowadzona została akcja masowego publicznego...

Konwencja Praw Dziecka

12 oraz 19 czerwca uczniowie klasy mundurowej po raz kolejny uczestniczyli w projekcie realizowanym wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dotyczącym Konwencji Praw Dziecka. W ramach projektu nasi uczniowie 12 czerwca wystąpili w Szkole Podstawowej...

I miejsce na strój historyczny

Stańczyk (Patryk Jadach) jak z obrazu Jana Matejki 3 czerwca podczas II Jarmarku Klasztornego ogłoszono wyniki gminnego konkursu na Strój Historyczny – Myślibórz 2017, którego organizatorem było Stowarzyszenie Z Biegiem Myśli. W kategorii szkoły ponadgimnazjalne ...

Jak nie czytam, jak czytam

Naród, który nie czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, przy urnach wyborczych. Te decyzje odbijają się na całym narodzie. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny aspekt...

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Kolejny udział Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa S. Gireanasa w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka” został uwieńczony sukcesem! Współpraca z Zespołem Szkół im. Noblistów Polskich na rzecz ludzi...