Pedagog szkolny

Magdalena Hryniewiecka-Rubinowska

Poniedziałek 8:00- 11:45

Wtorek 8:00 – 14:15

Środa 8:00 – 15:00

Czwartek 8:00 – 14:00

Piątek 9:30 – 12:30

PROCEDURA

KIEROWANIA UCZNIA NA BADANIA DO PORADNI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNEJ.

PROCEDURA

UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Warsztaty z Policją.

W dniach: 1,2 i 4 marca ,uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach dotyczących problematyki odpowiedzialności karnej osób nieletnich, cyberprzemocy oraz przepisów ruchu drogowego. Zajęcia odbyły się w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu....

Szlachetna Paczka

?Szlachetna paczka? wspólna akcja Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. S.Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu.  Po raz pierwszy w tym roku myśliborskie szkoły ponadgimnazjalne dołączyły do drużyny  ?Szlachetnej...

Szlachetna Paczka

Uczniowie klas 2tż, 2 tbh i 3tei w dniu 7 listopada 2014r. rozpoczęli w naszym mieście akcję pt. ?Szlachetna Paczka?. Start akcji zainicjowany został poczęstunkiem(czekoladki z informacją o...

Prelekcje nt. odpowiedzialności karnej osób nieletnich

Dziesiątego i czternastego kwietnia w naszej szkole odbyły się prelekcje prowadzone przez specjalistę ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji Pana Marcina Twardowskiego. Zajęcia dotyczyły różnych zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną osób nieletnich,...

Utracone marzenia

Piątego marca w naszej szkole odbyły się dwa spektakle profilaktyczne ?Utracone marzenia?. Głównym tematem przedstawienia jest alkohol , który bywa nadużywany przez młodzież. Pity nierozsądnie w różnych miejscach i okolicznościach często powoduje tragiczne w skutkach...