Goście z Litwy 2007

W dniach 05.11 ? 09.11.2007r. gościła w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu młodzież i nauczyciele z Gimnazjum im. S. Dariusa i S. Girenasa w Kownie. Trzydziestojednoosobowa grupa przyjechała do nas w ramach polsko-litewskiej wymiany młodzieży. W kwietniu bieżącego roku nasza młodzież gościła w Kownie. Goście z Litwy rozpoczęli swój pobyt od wizyty w naszej szkole. Dyrektor szkoły pani Elżbieta Urbaniak powitała panią wicedyrektor gimnazjum Dalię Bertasiene, panią choreograf Jolantę Chomiciene i tłumacza pana Antanasa Janciauskasa oraz młodzież z litewskiego Kowna. Następnie na uroczystym obiedzie dzielono się wrażeniami z podróży na trasie Kowno ? Myślibórz. W pierwszym dniu pobytu goście z Kowna zwiedzili zabytki Myśliborza oraz odwiedzili Kolegiatę pw. Jana Chrzciciela, Miejski Ośrodek Kultury, Ratusz i Bibliotekę Powiatową. Następnie odbyła się uroczysta kolacja i dyskoteka dla młodzieży. Przewodnikami byli nasi nauczyciele M. Rybak i D. Pappelbaum, a tłumaczami S. Flis i A. Chojnacki.

 drugim dniu pobytu nasi goście udali się do Pszczelnika w celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy pod pomnikiem sławnych litewskich lotników S. Dariusa i S. Girenasa, którzy 74 lata temu zginęli w lesie w pobliżu Pszczelnika, lecąc na trasie Nowy Jork ? Kowno. Przewodnikiem był pan Ferdynand Łukasik. Po obiedzie goście z Litwy udali się pod przewodnictwem pana Jarosława Rębisza do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Tam zwiedzili laboratoria znajdujące się w pałacu oraz ze względu na złą pogodę tylko część ogrodu. Po powrocie do Myśliborza odbyła się uroczysta kolacja i dyskoteka.

W trzecim dniu pobytu litewscy goście wraz z delegacją z naszej szkoły zostali zaproszeni przez konsula honorowego Litwy w Szczecinie Wiesława Wierzchosia do swojej rezydencji. Następnie w towarzystwie konsula pływaliśmy na statku ?Odra Queen? po szczecińskim porcie zapoznając się szczegółowo z różnymi aspektami jego działalności i podziwiając widoki z Odry. Po uroczystym obiedzie na statku ?Odra Queen? zostały wręczone przez konsula skromne upominki. Następnie zwiedzaliśmy Muzeum Narodowe przy Wałach Chrobrego. Na zakończenie pobytu w Szczecinie udaliśmy się na zwiedzanie Centrum Handlowo-Rozrywkowego GALAXY. Po powrocie do Myśliborza odbyła się uroczysta kolacja oraz dyskoteka.

Czwarty dzień pobytu rozpoczęliśmy od wizyty w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu na zaproszenie pana Starosty Andrzeja Potyry. Młodzież została przyjęta przez starostę pana Andrzeja Potyrę, sekretarz panią Teresę Lewczuk, oraz przez członka Zarządu Powiatu w Myśliborzu pana Ferdynanda Łukasika. Na przyjęciu pani Dalia Bertasiene wicedyrektor gimnazjum z Kowna przekazała życzenia od władz szkoły i miasta dla władz powiatowych w Myśliborzu. Następnie po krótkich przemówieniach i dyskusji zostały przekazane upominki dla uczestników spotkania. Kolejnym etapem była wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy w Myśliborzu na zaproszenie Burmistrza Leszka Wieruckiego. Młodzież została przyjęta przez wiceburmistrza pana Arkadiusza Janowicza, sekretarz panią Alicję Prill, oraz przez przewodniczącego Rady Miasta i Gminy pana Mariusza Norsesowicza. Po obiedzie młodzież litewska i młodzież polska razem przygotowywali tradycyjne potrawy litewskie i polskie, które miały być podawane na uroczystej pożegnalnej kolacji. W czasie uroczystej kolacji przed podaniem dań odbyła się część artystyczna z udziałem młodzieży polskiej i litewskiej. Strona polska dała przedstawienie pt. ?Laura i Filon? a strona litewska zademonstrowała tańce litewskie. Następnie podano dania litewskie: kiszkę po litewsku i cepeliny, oraz dania polskie: żurek po staropolsku, schab w kapuście, różne sałatki. Strona litewska zademonstrowała film z pobytu młodzieży i nauczycieli z Polski na Litwie. Na zakończenie uroczystej kolacji wszyscy zaproszeni goście zostali poproszeni przez panią choreograf Jolantę Chomiciene do nauki ludowych tańców litewskich.

W ostatnim dniu pobytu razem z gośćmi litewskimi odwiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Dom Zakonny Sióstr Jezusa Miłosiernego w Myśliborzu. Przewodnikiem był ks. Jerzy Tyrpa. Następnie udaliśmy się do szkoły na uroczysty apel pożegnalny, na którym młodzież polska i litewska brała udział w konkursie tańca i karaoke. W czasie trwania apelu wymieniono się upominkami. Na zakończenie został podpisany traktat o współpracy pomiędzy młodzieżą ZSP Nr 3 w Myśliborzu i Gimnazjum im. S. Dariusa i S. Girenasa w Kownie. Ostatnim akcentem pobytu gości z Litwy było zrobienie wspólnej fotografii pod tablicą szkoły.

Przez cały okres wizyty naszym gościom z Litwy towarzyszyli: dyrektor szkoły pani Elżbieta Urbaniak, kierownik szkolenia praktycznego pan Jarosław Rębiasz, szkolny doradca zawodowy pan Tadeusz Urbaniak, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych pani Jolanta Cielecka oraz przedstawiciele młodzieży.

Młodzież i nauczyciele z Gimnazjum im. S. Dariusa i S. Girenasa w Kownie byli zakwaterowani w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu, gdzie opiekę sprawował dyrektor placówki pan Jan Jakubów.

Tadeusz Urbaniak