W dniu 19.01.2008r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu odbyła się ?STUDNIÓWKA 2008?

Studniówka to tradycja wpisana w kalendarz szkolny. Jest pierwszym, najważniejszym i niezapomnianym balem w życiu młodego człowieka.
Życzenia i podziękowania abiturientom, gronu pedagogicznemu i rodzicom złożyła Pani dyrektor Elżbieta Urbaniak.

Pani dyrektor przypomniała, że ?noc studniówkowa? przypomina nam o tym , że za 100 dni czeka nas tak trudny i ważny egzamin jakim jest matura. Życzyła wszystkim abiturientom zdania matury i dostania się na studia, oraz – „aby ten pierwszy bal był dla Was najwspanialszym i niezapomnianym balem”.

W imieniu klas maturalnych podziękowania dyrekcji, gronu pedagogicznemu i rodzicom złożyli:

Kamila Lewandowska ? kl. IV ?B? TG
Paweł Ziemkiewicz ? kl. IV ?B? TG
Adam Dulat ? kl. IV TB.

W imieniu Rady Rodziców życzenia i podziękowania złożyła jej przewodnicząca pani Elżbieta Dola.

W Balu Studniówkowym uczestniczyli abiturienci:

Technikum Budowlanego ? wych. Zofia Kucharska,

Technikum Gastronomicznego:

? wych. Justyna Matusewicz,
? wych. Krystian Pańczuk.

Były życzenia, szampański toast, kwiaty dla dyrekcji szkoły i wychowawców klas, uroczysty Polonez i tort oraz niezapomniane tańce do samego rana.

Tadeusz Urbaniak