Historia szkoły

Szkoła nasza powstała w 1964 r. jako szkoła budowlana pod potrzeby budownictwa na terenie Powiatu Myśliborskiego. Była to filia Szkoły Resortowej Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących w Szczecinie. Baza szkoły została zlokalizowana przy ul. Bieruta. Szkoła liczyła 45 uczniów. Liczna oddziałów szkoły zwiększyła się do 8 oddziałów. W 1982 r. szkołę przekazano do Gorzowskiego Kombinatu Budowlanego na skutek rozwiązania Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa, a po roku przejmuje szkołę Kuratorium w Gorzowie. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Zawodowych. Od tego momentu szkoła zaczyna się intensywnie rozwijać, powstają nowe typy szkół: Technikum Budowlane i Technikum Ekonomiczne. W 1989 r. szkoła liczy już 17 oddziałów. W 1991 r. do szkoły uczęszcza 792 uczniów i liczba oddziałów wynosi 31. Następnie wprowadza się takie typy szkół jak: Liceum Zawodowe – Gastronom oraz Sprzedawca oraz nowe kierunki w Zasadniczej Szkole Zawodowej.Liczba uczniów na przełomie lat 1999/ 2000 wynosi 800. W roku szkolnym 2000/ 2001 wprowadza się Liceum Techniczne i Liceum Zawodowe – Kucharz. Zespół Szkół Zawodowych w Myśliborzu został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu na mocy uchwały Rady Powiatu z dnia 13.02.2002. Obecnie w szkole uczy się 492 uczniów w 18 oddziałach.(rok szkolny 2002/ 2003). W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Myśliborzu wchodzą następujące typy szkół: Technikum Budowlane, Technikum Gastronomiczne, Liceum Zawodowe Gastronom oraz Kucharz, Liceum Techniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Należy podkreślić, że szkoła ma duże osiągnięcia sportowe, zdobywa najwięcej nagród w konkursach gastronomicznych i ekonomicznych. Pierwszym dyrektorem szkoły był pan Eugeniusz Jasiński, następnym pani Daniela Strużyna, później pan Ryszard Skąpski, a od 1993 r pełniła tę funkcję pani Tersa Pielich. Wieloletnim, nauczycielem oraz wicedyrektorem szkoły była pani Stanisława Sieredzińska. W roku szkolnym 2002/ 2003 Samorząd Uczniowski i Rada Pedagogiczna rozpoczęła pracę nad wyborem patrona szkoły.

logo_szkoly

Młodzież zaproponowała trzy kandydatury: Marię Curie Skłodowską Elizę Orzeszkową Steponasa Dariusa i Statysa Girenasa W wyniku referendum uczniowskiego, najwięcej głosów otrzymali Steponas Darius i Statys Girenas. Zaimponowali oni naszym uczniom swoją niezwykłą odwagę, uporem, patriotyzmem, pracowitością i determinacją do wytyczonego celu, którym był przelot z Nowego Jorlu do Kowna. Te cechy charakteru i bohaterstwo lotników miały największy wpływ na ostateczną decyzję młodzieży o wyborze patronów. Zdobywając w naszej szkole różne zawody, młodzież będzie starała się, wzorem lotników , naśladować ich upór w dążeniu do wytyczonego celu.. W obecnym czasie młodym ludziom potrzebne są takie wzorce do naśladowania, jakie posiadali lotnicy. Tragiczne wydarzenia związały ich na zawsze z Ziemią Myśliborską.

W roku szkolnym 2003/2004 funkcję dyrektora szkoły objęła pani Elżbieta Urbaniak – dotychczasowy wicedyrektor szkoły, zastąpując na tym stanowisku panią Teresę Pielich, która przeszła na emeryturę. Wicedyrektorem szkoły został pan Roman Gerwatowski – wieloletni nauczyciel szkoły. W roku szkolnym 2008/2009 funkcję wicedyrektora szkoły objął pan Marek Rybak – wieloletni nauczyciel matematyki w naszej szkole. Szkoła prężnie się rozwija, powstają nowe kierunki kształcenia, idąc z duchem czasu nawiązano współpracę z partnerskimi szkołami w Niemczech oraz na Litwie. Warto podkreślić, że szkoła nasza jest inicjatorem wielu imprez i uroczystości na terenie Myśliborza. W roku szkolnym 2003/ 2004 powstał w szkole, jako jedyny w powiecie myśliborskim, Szkolny Ośrodek Kariery, prowadzony przez pana Tadeusza Urbaniaka. Szkoła cieszy się dużą popularnością w powiecie myśliborskim, czego dowodem jest podejmowanie w niej nauki przez dużą ilość młodzieży.

W roku szkolnym 2007/2008 nowym kierownikiem szkolenia praktycznego został pan Jarosław Rębiasz zastępując na tym stanowisku pana Henryka Kośmidra, który przeszedł na emeryturę.

W roku szkolnym 2013/2014 pożegnaliśmy dwoje naszych nauczycieli, w listopadzie Joannę Kiryczyńską, w styczniu Tadeusza Urbaniaka.

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła otworzyła pierwszą klasę mundurową.