Nasza szkoła brała udział w następujących projektach

realizowanych w ramach EFS
  1. „Wyposażenie CKU, CKP i szkół zawodowych w stanowiska do egzaminów zawodowych cz. I. W ramach realizacji projektu nasza szkoła otrzymała sprzęt technodydaktyczny. Zawód objęty doposażeniem – sprzedawca. Zakup jest współfinansowany z Eurpoejskiego Funduszu Społecznego.
  2. PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ 2007
  3. ?Poprawa jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Myśliborskim poprzez wyposażenie sal do praktycznej nauki zawodu w ZSP nr 1 w Barlinku, ZSP nr 2 w Barlinku i ZSP nr 3 w Myśliborzu?
  4. „Chcę być najlepszy w swoim zawodzie!” – program podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie myśliborskim