Nasza Kadra

Nauczyciele w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusa i S. Girensa w Myśliborzu

Elżbieta Urbaniak

Dyrektor

matematyka

Rębiasz Jarosław

kierownik praktycznej nauki zaowdy, nauczyciel

zajęcia praktyczne w zawodzie kucharz, technik żywienia i usług gastronomicznych

Magdalena Hryniewiecka-Rubinowska

pedagog

Cielecka Jolanta

nauczyciel

chemia, przedmioty zawodowe w technikum żywienia i usług gastronomicznych

Chojnacki Andrzej

nauczyciel

język niemiecki

Czernielewski Roman

nauczyciel

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, szkolenie służb mundurowych

Gerwatowski Roman

nauczyciel

wychowanie fizyczne

Gubała Iwona

nauczyciel

język polski

Grzelewska Monika

nauczyciel

język niemiecki

Hnatejko Agnieszka

nauczyciel

geografia

Jarmołowicz Danuta

nauczyciel

zajęcia praktyczne dla zawodów kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych

Karliński Grzegorz

nauczyciel

informatyka, matematyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Kisły Maja

nauczyciel

przedmioty zawodowe w zawodach: technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych

Kowalski Mirosław

nauczyciel

wychowanie fizyczne

Kucharska Zofia

nauczyciel

przedmioty zawodowe w zawodach: technik budownictwa

Kulicki Robert

nauczyciel

informatyka, przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Kupiec Sylwester

nauczyciel

wychowanie fizyczne

Łakoma Magdalena

nauczyciel, bibliotekarz

język polski, zajęcia biblioteczne

Matusewicz Justyna

nauczyciel

język niemiecki

ks. Młodawski Marcin

nauczyciel

religia

Pappelbaum Dariusz

nauczyciel

historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo

Rubinowski Tomasz

nauczyciel

język polski, język angielski

Rybak Marek

nauczyciel

matematyka

Skowron Arkadiusz

nauczyciel

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Skowron Rafał

nauczyciel

informatyka, pracownia obsługi informatycznej. przedmioty zawodowe w zawodzie technik informatyk

Stejnborn Ewa

nauczyciel

przedmioty zawodowe w zawodzie technik ekonomista

ks. Subocz Piotr

nauczyciel

religia

Sypnicka Stanisława

nauczyciel

matematyka

Świątek Tomasz

nauczyciel

przedmioty zawodowe w zawodzie kucharz i technik żywienia i usług gastronomicznych

Wijatkowska Grażyna

nauczyciel

język polski

Wilkowski Krzysztof

nauczyciel

fizyka, rysunek budowlany

Wiśniowska Ewa

nauczyciel

przedmioty zawodowe w zawodzie technik budownictwa