Kierunki w ZSP3

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Budownictwa

Technikum Drogownictwa

Technikum Ekonomiczne

Technikum Hotelarstwa

Technikum Informatyczne

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa