29 stycznia 2016 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie profilaktyczne Teatru „Kurtyna” z Krakowa pod tytułem „Bilet do raju”.

Spektakl dotyczył przyczyn i skutków braku komunikacji w stosunkach dziecko-rodzina, zaburzeniach w procesie budowania indywidualnej pozycji w grupie rówieśniczej oraz braku autorytetów i zafałszowania podstawowego kanonu wartości etycznych w procesie dojrzewania społecznego jednostki.

Przedstawienie mówiło także zagrożeniach wypływających z uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz o skutkach zdrowotnych i społecznych ich stosowania.

W przedstawieniu brała udział cała społeczność naszej szkoły.

P2290002 P2290011

Dzięki długotrwałej i bardzo dobrej współpracy między naszą placówką a Teatrem „Kurtyna” oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,spektakl został w całości sfinansowany ze środków przeznaczonych na profilaktykę dzieci i młodzieży.

Bardzo dziękujemy.

Opracowała: Magda Hryniewiecka -Rubinowska- pedagog szkolny.