„Jak nie czytam, jak czytam”

Ogólnopolska akcja masowego czytania

Naród, który nie czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, przy urnach wyborczych. Te decyzje odbijają się na całym narodzie. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji.

Jim Trelease

14 czerwca 2016 roku w Myśliborzu przeprowadzona została akcja masowego publicznego czytania pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”, w której udział wzięło około 300 osób. Celem tej akcji było między innymi: inicjowanie mody na czytanie, integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa a także promocja bibliotek szkolnych oraz podkreślenie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

O 10.00 na Rynku przy Urzędzie Miasta i Gminy Myślibórz uczestników akcji powitała Pani Dyrektor ZDCN oddział w Myśliborzu – Barbara Bycka, która wraz z Panem Burmistrzem Miasta i Gminy Myślibórz – Piotrem Sobolewskim, poprowadzili barwny korowód postaci literackich do Myśliborskiego Ośrodka Kultury. Podczas przemarszu dzieci  propagowały ideę czytania, niosąc kolorowe transparenty oraz śpiewając radosną piosenkę
pt. Czytanie jest the Best.

Część artystyczną w MOK – u poprowadziła nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół  im. Noblistów Polskich w Myśliborzu Pani Beata Fryder. Piosenkę inauguracyjną pt. Cała Polska Czyta Dzieciom zaśpiewała Agnieszka Wierucka uczennica z Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Pan Piotr Sobolewski – Burmistrz Miasta i Gminy Myślibórz oficjalnie powitał wszystkich zaproszonych gości, życząc dobrej zabawy.

Swoich sił w czytaniu najpierw próbowali Radni Rady Miejskiej w Myśliborzu, za co zostali nagrodzeni przez dzieci słodkim upominkiem. Znany i lubiany wiersz Na straganie Jana Brzechwy odczytali: Wiesława Ścibiorska, Zbigniew Chojecki, Magdalena Baczyńska – Warżała, Magdalena Łakoma, Irena Idzikowska oraz Małgorzata Piwowarczyk (brawo za odwagę). Uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. L. Teligi
w Myśliborzu, przy wsparciu całej sali, zaśpiewali piosenkę pt. Czytaj książki.

Swoimi zdolnościami recytatorskimi popisali się również laureaci 61 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, którzy na scenie zaprezentowali po jednym konkursowym utworze. Wysłuchaliśmy deklamacji w wykonaniu reprezentantów poszczególnych szkół gminnych: Jagody Jundził ze SP NR 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu, Antoniego Matusiaka ze SP NR 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu, Nikoli Kasprów ze SP im. Jana Brzechwy w Nawrocku, Anny Jackowiak ze SP im. Janusza Korczaka w Kierzkowie, Wiktorii  Wilczyńskiej z Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu oraz Anny Sosnowskiej z ZSP Nr 3 im. Dariusa i Girenasa w Myśliborzu.

O tym, że głośne czytanie dzieciom ma same zalety, wiedzą także uczniowie z ZSP Nr 3 im. Dariusa i Girenasa w Myśliborzu oraz z ZS im. Noblistów Polskich w Myśliborzu, którzy
w tym roku wzięli udział w akcji pod hasłem Czytanie łączy pokolenia, propagując tym samym ideę czytania myśliborskim przedszkolakom.  Utwory polskich poetów wspólnie zaprezentowali na scenie uczniowie obu szkół Ponadgimnazjalnych wraz z maluszkami
z Publicznego Przedszkola Zielona Dolinka.

Na zakończenie Pani Barbara Bycka podziękowała wszystkim za udział w akcji, wręczając dyplomy uczestnictwa oraz słodki upominek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji oraz nieocenioną pomoc w jej organizacji:

Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy Myślibórz – Piotrowi Sobolewskiemu
Pani Dyrektor ZDCN oddział w Myśliborzu – Barbarze Byckiej
Pani Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury – Małgorzacie Michalczyk
Pracownikowi MOK – Panu Zbigniewowi Fatydze
Kierownikowi Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych  – Panu Grzegorzowi
Dąbrowskiemu
Panu Dyrektorowi Ośrodka Sportu iRekreacji w Myśliborzu – Krystianowi Pańczukowi
Dyrektorom i Pracownikom szkół
Funkcjonariuszom myśliborskiej policji
Radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu
Telewizji TVB Myślibórz
Nauczycielowi – bibliotekarzowi ze SP NR 2 im. Janusza Kusocińskiego w Myśliborzu  Pani Barbarze Buchli
Nauczycielowi – bibliotekarzowi ze SP NR 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu Pani Annie Wolskiej

 

Organizatorzy:

Aneta Pasturczak – nauczyciel – bibliotekarz z  Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich w Myśliborzu
Magdalena Łakoma – nauczyciel – bibliotekarz z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu.