Punkt Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu wraz  z uczniami klasy mundurowej oraz koła teatralnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu  w dniach 9 i 16 czerwca przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla szkół podstawowych. Dotyczyły one wzrostu świadomości oraz wiedzy dzieci w kwestii  Konwencji Praw Dziecka oraz  poszerzenia wiedzy dotyczącej praw dziecka w środowisku rodzinnym i organizacji zajmujących się ochroną praw dziecka.

Zajęcia, które zostały zrealizowane w formie przedstawienia teatralnego, cieszyły się dużym zainteresowaniem  dzieci. Po zakończeniu przedstawienia każda klasa otrzymała plakat oraz plan lekcji z prawami dziecka. W zajęciach uczestniczyły szkoły podstawowe z Golenic, Kierzkowa, Nowogródka Pomorskiego oraz Nawrocka.

Magdalena Hryniewiecka-Rubinowska