24 maja uczniowie naszej szkoły mieli okazję spotkać się z Panem Krzysztofem Antczakiem, pracownikiem socjalnym  Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie i poznać problemy osób niepełnosprawnych.

Pan Antczak sam jest osobą niepełnosprawną od urodzenia. Mimo swojej niepełnosprawności, ukończył dwa kierunki studiów, a obecnie studiuje następny. Porusza się o kulach ale to nie przeszkodziło mu uzyskać  prawa jazdy i jeździć samochodem. Jest osobą aktywną zawodowo  oraz szczęśliwym mężem i ojcem dwójki dzieci.

Swoim przykładem pokazał, iż osoba niepełnosprawna, jeżeli tylko  jej się to umożliwi, potrafi świetnie funkcjonować w społeczeństwie.

Opowiedział także uczniom o tym, z jakimi przeszkodami na co dzień borykają się osoby niepełnosprawne. Okazało się, że największym problemem nie są wcale bariery architektoniczne ale bariery, które funkcjonują w naszych głowach. Apelował do uczniów aby nie bać się osób niepełnosprawnych, przestać myśleć w sposób schematyczny.

Mamy nadzieję, że dzięki temu spotkaniu nasi uczniowie lepiej zrozumieli świat osób niepełnosprawnych  i zobaczyli, że bez względu na przeszkody można być osobą szczęśliwą.