23 i 24 listopada uczniowie klasy mundurowej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Myśliborzu  przy współpracy Punku Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, przeprowadzili w  formie przedstawienia teatralnego zajęcia edukacyjne w myśliborskich szkołach podstawowych. Dotyczyły one wzrostu świadomości oraz wiedzy dzieci w kwestii  Konwencji Praw Dziecka.

 

Opiekunowie(tekst i zdjęcia):
Magdalena Hryniewiecka – Rubinowska
Magdalena Łakoma