13 marca w naszej szkole został wystawiony przez krakowski „Teatr Kurtyna” spektakl profilaktyczny „Spacer po linie”. Była to przejmująca analiza czasu dojrzewania, kiedy młodzi ludzie stają wobec konieczności dokonywania wyborów, których głównymi determinantami są rozbudzone emocje. Nieumiejętność ich zrozumienia i zarządzania, potęgowana gniewem frustracją, często rozczarowaniem prowadzi wprost do inicjacji zachowań ryzykownych i dysfunkcyjnych. Bezprzedmiotowa agresja, używki, powielanie wzorców łamiących tradycyjne normy etyczne, moralne i społeczne, poczucie braku odpowiedzialności i braku samoakceptacji-to czynniki które deregulują i niszczą strukturę emocjonalno-psychiczną człowieka. Aby temu zapobiec konieczna jest prezentacja tego modelu zachowań i ukazanie alternatywnej, właściwej drogi rozwoju

Elementami profilaktycznymi spektaklu było przeciwdziałanie agresji i przemocy, zarządzanie  emocjami, umiejętność kontroli stresu, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zapobieganie zagrożeniom związanym ze środkami psychoaktywnymi, skutkami prawnymi zachowań aspołecznych.

Spektakl został wystawiony w naszej szkole dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która  go w całości sfinansowała.  Bardzo dziękujemy.   

 

                                                                                Pedagog szkolny

                                                                               Magda Hryniewiecka- Rubinowska

Zdjęcia Rafał Skowron