W miesiącach pażdzierniku i listopadzie odbyły się zajęcia ze szkolenia służb mundurowych, w których uczestniczyli uczniowie adepci klas pierwszych, a także klas drugich i trzecich. W pierwszej kolejności odwiedziliśmy siedzibę Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy szkolenia mogli dowiedzieć się jak funkcjonuje wczesne ostrzeganie pożarowe, jak działa system ostrzegania, alarmowania i ewakuacji poszkodowanych. Następnie służby mundurowe zostały przeszkolone w udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

     Następne szkolenie odbyło się w Komisariacie Policji. Klasy mundurowe mogły dowiedzieć się jak prowadzi się monitoring miasta Myślibórz, jaki jest system współpracy pomiędzy wszystkimi służbami mundurowymi, jak i gdzie pracują policjanci dzielnicowi no i oczywiście gdzie przebywają tymczasowo aresztowani. Następnie odbyło się szkolenie związane z musztrą i podstawowymi komendami musztry. Na zakończenie odbyło się strzelanie z broni pneumatycznej na strzelnicy zamkniętej w budynku komisariatu.

   Ostatnie szkolenie odbyło się w siedzibie Nadleśnictwa Myślibórz. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się w jakim zakresie i rejonie działa nasze nadleśnictwo, co jest priorytetem w działaniach służb leśnych, oraz jaki zakres działania mają straż leśna. Dowiedzieliśmy się jak działa wczesne ostrzeganie i obserwacja terenów leśnych zapobiegając przed powstawaniem pożarów na obszarach leśnych. Zostaliśmy bardzo mile przyjęci i poczęstowani pyszną kawą i herbatą oraz słodkościami, ciastkowymi wypiekami i cukiereczkami :).

   Opiekę nad grupami służb mundurowych pełnili:  mgr Sylwester Kupiecmgr Roman Czernielewski

   Oto mały foto reportaż:

 

 

                 Opracował:  ROMAN CZERNIELEWSKI