21 lutego w naszej szkole został wystawiony przez krakowski „Teatr Kurtyna” spektakl profilaktyczny „Labirynt”. Opowiadał on o życiu tzw.  „dobrej rodziny” w której pozory są ważniejsze od prawdziwych uczuć. Rodzice pochłonięci swoimi sprawami, i narastającym konfliktem na tle problemu alkoholowego ojca nie zauważyli kiedy ich córka sama zaczęła się zmagać z uzależnieniem od środków psychoaktywnych.

Elementami profilaktycznymi spektaklu było kształtowanie postaw związanych z promowaniem abstynencji i unikania substancji psychoaktywnych w wymiarach emocjonalnym oraz poznawczym, umiejętność krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie, zaspokajanie potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami i zasadami

Spektakl został wystawiony w naszej szkole dzięki współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która  go w całości sfinansowała.  Bardzo dziękujemy.   

 

                                                                                Pedagog szkolny

                                                                               Magda Hryniewiecka- Rubinowska