Godzina kodowania

Godzina Kodowania (The Hour of Code), organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week, USA), jest największą inicjatywę edukacyjną w historii, adresowaną do uczniów, nauczycieli i innych osób z całego świata. Cieszy się również dużą popularnością w Polsce. Można w niej uczestniczyć przez cały rok, 24/7, z dowolnego urządzenia i miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie…dzięki zabiegom środowiska informatyków, od września 2017 roku programowanie zostało włączone do przedmiotu informatyka, którym są objęci wszyscy uczniowie od pierwszej do ostatniej klasy w szkole.

W ramach akcji Godzina Kodowania, uczniowie technikum informatycznego pod opieką pana Rafała Skowrona w ramach zajęć z tworzenia aplikacji internetowych, projektowania sieci komputerowych oraz informatyki biorą udział w nauce programowania na platformach edukacyjnych:

  • Cisco Network Academy
  • SoloLearn
  • CodeCademy
  • KhanAcademy

8 lutego podjęliśmy pierwsze wyzwanie na KhanAcademy. W ramach ćwiczeń utrwalających podstawy języka JavaScript
10 uczniów klasy 3 ukończyło „Godzinę Rysowania z Kodem”.