Naszą kolejną godzinę kodowania zorganizowaliśmy 14 marca, na zajęciach z tworzenia aplikacji internetowych. Tym razem uczniowie podjęli wyzwanie ukończenia kursu z biblioteki jQuery. Kurs ukończyło 8 uczniów z klasy 3 TBI:

  1. Binięda Sławomir
  2. Grzywacz Patryk
  3. Jackowiak Michał
  4. Jaskuła Weronika
  5. Karaś Bartosz
  6. Krupiński Krzysztof
  7. Kwiatkowski Marcel
  8. Wójciki Hubert