Ogólnopolska akcja masowego czytania
Myślibórz – edycja III

„Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy.
Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem.”

 Kornel Makuszyński

 

25 maja 2018 roku w Myśliborskim Ośrodku Kultury przeprowadzona została akcja masowego publicznego czytania pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”, w której udział wzięło około 330 osób. Celem tej akcji było między innymi: inicjowanie mody na czytanie, integracja lokalnych środowisk zainteresowanych działaniami na rzecz rozwoju czytelnictwa a także promocja bibliotek oraz podkreślenie ich znaczenia dla edukacji czytelniczej.

Uroczystość   poprowadziła Pani Beata Fryder – dyrektor  Zespołu Szkół  im. Noblistów Polskich w Myśliborzu. Piosenkę inauguracyjną pt. Wspomnienia są blisko zaśpiewała Renata Raźna  przy akompaniamencie Pana Zbigniewa Fatygi.

Rewelacyjnie zaprezentowali się na scenie podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Myśliborzu, którzy pięknie przebrani za postaci bajkowe, w formie zagadek sprawdzali wiedzę czytelniczą przybyłych. Na szczęście wszystkie szkoły były znakomicie obeznane w literaturze dziecięcej..

W tym roku znane i lubiane wiersze dla dzieci odczytali m.in. Radni Rady Miejskiej w Myśliborzu, za co zostali nagrodzeni przez dzieci kolorowymi książkami. W rolę czapli wcieliła się Pani Małgorzata Piwowarczyk, narratorem była Pani Magdalena Łakoma, panią słowikową – Pani Wiesława Ścibiorska, słowikiem – Pan Roman Wąsik, lekarzem – Pan  Stanisław Urbanowski – dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Myśliborzu, żabką – Pani Dorota Wolanin – dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury, leniem – Pan Jacek Włosek a żurawiem Pan Zbyszek Fatyga – pracownicy MOK-u. Świetnie zadebiutowała także Pani Katarzyna Królak – sekretarz UMiG w Myśliborzu, która wcieliła się w rolę kłamiącej dziewczynki (brawo za odwagę).

Podczas przedstawienia „Zamieszanie w krainie bajek” swoimi zdolnościami aktorskimi popisali się również uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku pod kierunkiem Pani Joanny Jankowskiej.

Na zakończenie Pani Barbara Bycka-dyrektor ZCDN-u Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oddziału zamiejscowego w Myśliborzu podziękowała wszystkim za udział w akcji, wręczając dyplomy uczestnictwa.

W holu mogliśmy podziwiać oryginalną wystawę czytelniczą przygotowaną przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w akcji oraz nieocenioną pomoc w jej organizacji:

Pani Dyrektor Myśliborskiego Ośrodka Kultury – Dorocie Wolanin
Pracownikom MOK – u – Pani  Małgorzacie Szerer, Panu Zbigniewowi Fatydze oraz Panu Piotrowi Siewrukowi
podopiecznym oraz ich opiekunom Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Myśliborzu
Pani Joannie Jankowskiej oraz klasie III Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nawrocku
podopiecznym oraz opiekunom Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu
Dyrektorom i pracownikom myśliborskich instytucji kulturalno-oświatowych.
Radnym Rady Miejskiej w Myśliborzu za czynny udział w akcji
Telewizji TVB Myślibórz
sponsorom: JJJ
 UM i G w Myśliborzu,
Starostwu Powiatowemu w Myśliborzu,
Pani Wiesławie Ścibiorskiej
oraz Panu Piotrowi Karweckiemu.

 

 

Organizatorzy:
Aneta Pasturczak – nauczyciel  bibliotekarz z  Zespołu Szkół im. Noblistów Polskich
w Myśliborzu,
Magdalena Łakoma – nauczyciel  bibliotekarz z  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Dariusa i Girenasa w Myśliborzu,
Barbara Bycka – Dyrektor ZDCN oddział w Myśliborzu
Barbara Buchla – nauczyciel bibliotekarz ze SP NR 2 im. Janusza Kusocińskiego
w Myśliborzu 
Anna Wolska – nauczyciel bibliotekarz ze SP NR 3 im. Leonida Teligi w Myśliborzu