Biblioteka szkolna
w ramach obchodów
100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
serdecznie zaprasza na wystawę pod hasłem:
Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek

W dniach od 1 X do 30 XI 2018 roku
zapraszamy wychowawców klas
do przeprowadzenia w szkolnej bibliotece
(w ramach godziny wychowawczej z wpisem do dziennika lekcyjnego) lekcji patriotycznej.

 

W ramach lekcji:

  • zapoznanie ze zbiorami biblioteki ( biografie sławnych Polaków, albumy, komiksy wojenne, istotne dokumenty historyczne, powieści, biuletyny itp.), na temat ważnych wydarzeń
    z historii Polski (możliwość wypożyczenia woluminów oraz filmów);
  • udział w wielu konkursach o tematyce patriotycznej;
  • gry planszowe utrwalające ważne daty historyczne;
  • poznanie dawnej waluty polskiej;
  • zapoznanie z autentycznymi pamiątkami , użyczonymi przez rodziny bohaterów wojennych.

Zachęcamy całą społeczność szkolną do wspólnego tworzenia wystawy, poprzez udostępnianie szkolnej bibliotece materiałów  i pamiątek historycznych.

Z góry serdecznie dziękujemy:)