Technikum Drogownictwa

i

Kwalifikacje

 • B.2. Wykonywanie robót drogowych
 • B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
?

Umiejętności

 • organizowanie i prowadzenie robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów mostowych
 • organizowanie i koordynowanie robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów mostowych
 • prowadzenie bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów mostowych
 • wykonywanie prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych
 • sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
?

Praca

 • przedsiębiorstwa drogowe budujące oraz utrzymujące drogi i obiekty mostowe,
 • biura projektów projektujących drogi i obiekty mostowe,
 • organy administracji państwowej i samorządowej,
 • wytwórnie materiałów budowlanych i drogowych,
 • laboratoria drogowe

Praktyki

Szkoła wprółpracuje z myśliboską firmą MALDROBUD, w której uczniowie technikum drogownictwa odbywać będą zajęcia praktyczne.