Otwarte Powiatowe Zawody Strzeleckie Młodzieży w strzelaniu z broni pneumatycznej w Myśliborzu

 

 

 

W dniu 25 marca 2017 r, na terenie strzelnicy Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu odbyły się Powiatowe Zawody Strzeleckie Młodzieży w strzelaniu z broni pneumatycznej. Organizatorem imprezy był Zarząd Powiatowy Ligi Obrony Kraju w Myśliborzu oraz Klub Strzelecki „Myśla” przy Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Myśliborzu. Impreza realizowana była przy wsparciu UMiG Myślibórz w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Myślibórz w 2017 roku” oraz Nadleśnictwa Myślibórz, które przygotowało upominki dla zwycięzców indywidualnych poszczególnych konkurencji.

Zawody były podsumowaniem wielomiesięcznych treningów w szkolnych kołach strzeleckich szkół podstawowych ,gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy i powiatu i oceniane były w systemie drużynowym i indywidualnym osobno w każdej kategorii szkolnej. Były również dla organizatorów promocją osiągnięć strzeleckich myśliborskiej młodzieży. Na zwycięzców czekały dyplomy, puchary i medale i upominki ufundowane przez organizatorów oraz sponsorów. Do strzeleckiej rywalizacji na bardzo profesjonalnie przygotowanym obiekcie przystąpiło 10 zespołów z Myśliborza, Rowu, Barnówka, Dębna i Barlinka łącznie 54 zawodniczek i zawodników.

Turniej przebiegał w bardzo przyjemnej atmosferze a ostra rywalizacja przebiegała do ostatniego strzału. Zawody prowadzili sędziowie liniowi: p.Marian Głowacki s. kl. III oraz p. Zenon Kraszewski. Zespołowi sędziowskiemu przewodniczył p. Janusz Szyszko – sędzia strzelectwa sportowego a jednocześnie trener strzelectwa pracujący z naszą myśliborską młodzieżą. Kierownikiem zawodów był pan p. Andrzej Olejarz a Biuro Obliczeń wyników wraz z liczną grupą pomocników prowadził p. Zbigniew Cielecki.

Ostatecznie zwycięstwo drużynowe w kategorii karabin pneumatyczny KPN 20 i 30 wywalczyły reprezentacje:

– w grupie szkół podstawowych : reprezentacja ZPO z Barnówka w składzie Karolina Bednarek, Amelia Ube, Zuzanna Czyżewska oraz Banaszek Michał.

– w grupie szkół gimnazjalnych reprezentacja KS Myśla Gimnazjum im. H Sienkiewicza z Myśliborza w składzie Witek Marcin, Klemenski Filip, Miłosz Szachnowski oraz Michał Downarowicz, drugie miejsce drużynowo przypadło zespołowi Gimnazjum nr 1 z Barlinka natomiast trzecie miejsce wywalczyła reprezentacja Gimnazjum Nr 2 Barlinek.

– w grupie szkół ponadgimnazjalnych niespodziewanie triumfował mieszany zespół z ZS im.Noblistów Polskich z Myśliborza w składzie Oliwia Mikołajewicz, Karolina Czajkowska, Justyna Leśniak i Magdalena Miczke( LO Pyrzyce), przed pierwszym i drugim zespołem ZSP nr3 w Myśliborzu w składach (Oliwer Miszkiewicz, Trzeciak Elżbieta, Trzeciak Aleksandra, Binięda Sławomir oraz Kulczycka Maja, Lipka Patrycja, Mumot Patrycja i Ciepiaszuk Miłosz).

Zgodnie z klasyfikacją indywidualną ( osobno dla dziewcząt i chłopców):

– I – e miejsca w karabinie pneumatycznym w kat. szkoły podstawowe wystrzelali;

Amelia Ube z ZPO z Barnówka i Witold Kusy z SP nr 4 Barlinek prowadzeni przez

zasłużonych dla LOK działaczy i trenerów- p. Waldemara Jakubiaka i Mirosława Kusy

– I – e miejsca w karabinie pneumatycznym w kat. ponadgimnazjalnej wystrzelali:

OLIWER MISZKIEWICZ z ZSP nr 3 Myślibórz , oraz Karolina Czajkowska z ZS im. Noblistów Polskich z Myśliborza(wychowanka KS „Myśla”)

– w kat. szkół gimnazjalnych triumfowali Natalia Wiśniewska (Gimnazjum ZP im. Noblistów

Polskich Myślibórz) i Michał Downarowicz (Gimn. im. H. Sienkiewicza).

Dodatkowo zgodnie z regulaminem zawodów przeprowadzono rozgrywkę strzelecką w karabinie w kategorii weterani . W tej grupie triumfował p. ROMAN CZERNIELEWSKI z ZSP nr 3. z Myśliborza przed Czarkiem Michalakiem z Gimn. nr 1 z Barlinka i Bogusławem Patrosiem z 16-11 HP Dębno.

p. Romanem Wąsikiem z Rady Miejskiej w Myśliborzu .

Na podsumowaniu wyników zwycięzcom zawodów wywalczone trofea wręczali w imieniu organizatorów p. Janusz Szyszko- prezes ZP LOK w Myśliborzu, sędziowie oraz p. Olga Piłaszewicz – przedstawicielka Nadleśnictwa Myślibórz

Organizatorzy dziękują serdecznie kadrze instruktorskiej i młodzieży za osiągnięte wyniki i sportową postawę w trakcie sportowej rywalizacji, Burmistrzowi Myśliborza, Nadleśnictwu Myślibórz, Dyrekcji Gimnazjum im. H. Sienkiewicza oraz firmie „EUROMET –z Myśliborza za udzieloną pomoc i wsparcie w przygotowaniu turnieju a młodzieży z KS Myśla za przygotowanie materiałowo- techniczne i pomoc przy przeprowadzeniu zawodów.

Uczestnicy Powiatowych Zawodów Młodzieży w strzelaniu z broni pneumatycznej – Myślibórz 25.03.2017 roku

wraz z trofeami oraz opiekunami, zaproszonymi gośćmi i obsługą sędziowską

Tekst: Janusz Szyszko, Roman Czernielewski

Foto: Krzysztof Downarowicz