Informacje dla ucznia :

 

Uczeń przyjeżdżając do ośrodka winien posiadać następujące dokumenty i wyposażenie:

– skierowanie ze szkoły na turnus zawodowy,

 – skierowanie do internatu oraz oświadczenie podpisane przez ucznia, rodziców, wychowawcę klasy (informację o pomocy psychologiczno– pedagogicznej,zachowaniu i funkcjonowaniu ucznia w środowisku rówieśniczym, ewentualnym nadzorze kuratora, chorobach przewlekłych itp.),

 – dowód wpłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w internacie,

– 50 zł na kaucję zwrotną opłacaną u kierownika internatu,

– dowód osobisty, legitymację szkolną,

– numer PESEL,

– przybory szkolne, podręczniki lub pieniądze na ich zakup,

 – zeszyty z turnusu I i II stopnia (dotyczy uczestników II i III stopnia),

 – przybory toaletowe (internat),

– bieliznę nocną, osobistą, miękkie obuwie (internat),

– bieliznę pościelową do internatu (prześcieradło, poszewki na poduszkę i kołdrę),

– zaświadczenie od lekarza, że stan zdrowia pozwala na pobyt w internacie i na zajęciach lekcyjnych – dotyczy dziewcząt w ciąży i uczniów przewlekle chorych.

Koszty w roku szkolnym 2018/2019

– turnus zawodowy I stopnia – 370 zł (opłaca szkoła)

– turnus zawodowy II stopnia – 370 zł (opłaca szkoła)

 – turnus zawodowy III stopnia – 370 zł (opłaca szkoła)

– zakwaterowanie na turnusie I stopnia – 115 zł (opłaca uczeń)

– zakwaterowanie na turnusie II stopnia – 115 zł (opłaca uczeń)

 – zakwaterowanie na turnusie III stopnia – 115 zł (opłaca uczeń)

– wyżywienie (obowiązkowe) – 14 zł (internat w Szczecinie)

 – zwrotna kaucja (obowiązkowa) – 50 zł (opłaca uczeń)

Przyjęcia do internatu odbywają się w godzinach popołudniowych od godziny 1400 w dniu zakwaterowania poprzedzającym rozpoczęcie turnusu.

Dodatkowe informacje