23 listopada 2017 r. odbył się Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Fraszka,” który miał na celu upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy z zakresu języka polskiego. Uczniowie w ciągu 45 minut musieli udzielić odpowiedzi na pytania testowe oraz napisać krótkie wypracowanie. Nie było to łatwe zadanie.  W lutym nadeszły wyniki  testów konkursu:

  • dyplom wyróżnienia i I miejsce w naszej szkole zajęła Anna Sosnowska z klasy IVTBI;
  • dyplom uznania i II miejsce zajął uczeń klasy I TH Marcel Piotrowicz;
  • dyplom uznania i III miejsce zajął uczeń klasy I TBI Kacper Bieliński.

 

 

Serdecznie gratulujemy!