W dniach  13-14 listopada 2018 r. z okazji Tygodnia Umiejętności Zawodowych Organizowanego przez Komisje Europejską pod tytułem  „ODKRYJ  SWÓJ TALENT” w naszej Szkole odbyły się Targi Pracy i Edukacji, Tegoroczne Targi swoja obecnością zaszczycili przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie  Pani Dyrektor Wydziału Kształcenia Branżowego Urszula Berlińska i wizytator naszej szkoły Pan Grzegorz Szczepanik.

Organizatorami targów byli :

 • Zespół Szkół i Placówek Oświatowych   im S. Dariusa i S. Girenasa w Myśliborzu,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu,
 • Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
 • oraz lokalni przedsiębiorcy.

Głównymi celami targów były:

 • zapoznanie uczniów z ofertą edukacyjną szkoły,
 • zbliżenie ich do środowiska pracodawców,
 • podniesienie świadomości w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

Targi to doskonała okazją dla młodych ludzi do uzyskania wiadomości w zakresie zawodowym jak i edukacyjnym na temat ofert i usług jakie proponują uczestniczący na targach wystawcy reprezentowani przez :  Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp. oraz lokalnych przedsiębiorców, jak również Powiatową Komendę Policji, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,  Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz.

Tegoroczne Targi skierowane były do uczniów klasy 7 i 8 Szkoły Podstawowej jak również klas  3 Gimnazjum. Po raz pierwszy uczestnikami targów byli przedszkolacy z lokalnych przedszkoli.

Uczestnicy targów podczas zwiedzana odwiedzili stoiska przygotowane przez:

 • Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzów Wlkp.
 • lokalnych Przedsiębiorców,
 • Powiatową Komendę Policji,
 • Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
 • Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz
 • sale symulacyjne do kształcenia zawodowego naszej szkoły dla technikumŁ
  • informatycznego,
  • ekonomicznego,
  • hotelarskiego,
  • gastronomicznego,
  • budowlanego
  • oraz symulacyjne stanowiska pracy Branżowej Szkoły I stopnia przygotowane przez Pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu zorganizował spotkanie z Doradcami Zawodowymi pod kątem określenia predyspozycji i skłonności zawodowych oraz potencjału sensorycznego uczniów.  Doradcy zawodowi przedstawiali możliwości ukierunkowania ścieżki zawodowej  wyboru przyszłego zawodu uczniów.

Najmłodsi próbowali sił w przygotowaniu kanapek i układaniu puzzli przygotowanych przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Myślibórz oraz grali w grę planszowa przygotowaną przez Powiatową Komendę Policji w Myśliborzu

Podczas otwarcia targów Pani Dyrektor Szkoły Elżbieta Urbaniak przedstawiła ofertę edukacyjną naszej szkoły oraz możliwości udziału naszych uczniów w praktykach zawodowych na promach Unity Line oraz stażach i praktykach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, do którego od 4 lat przystępujemy we współpracy z Fundacją Rozwój i Pani Dyrektor poinformowała o działającym w Naszej Szkole Ośrodku Egzaminacyjnym powstałym w czerwcu 2017 roku organizującym egzaminy czeladnicze i mistrzowskie dla młodzieży oraz pracodawców z terenu powiatu myśliborskiego i powiatów ościennych. Poinformowała o zmianie struktury organizacyjnej naszej placówki. O powstaniu Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia  Zawodowego, w którym młodzież Szkoły Branżowej I Stopnia będzie uzupełniała  wiedzę teoretyczną  nie tylko z naszej szkoły ale i ze szkół ościennych, powstaniu Centrum Kształcenia Praktycznego i Szkoły Policealnej.

Największym sukcesem tegorocznych targów był  udział około 450 przedszkolaków 670 uczniów ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum Naszego Powiatu oraz 100 przyszłych maturzystów, przed którymi w przyszłości wybór dalszej ścieżki edukacji. Cieszymy się, że mogliśmy im przybliżyć choć fragment tego, jak zdobywa się w naszej szkole wykształcenie zawodowe.

tekst: Jarosław Rębiasz

foto: Rafał Skowron i Michał Szpinder