Technikum Architektury Krajobrazu

i

Kwalifikacje

  • R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
  • R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
?

Umiejętności

  • —pielęgnowanie terenów zieleni,
  • —projektowanie elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,
  • —prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowanie,
  • —stosowanie zasad marketingu w prowadzeniu własnej działalności
?

Praca

  • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu,
  • —przedsiębiorstwa i instytucje, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu,
  • —placówki służb ochrony zabytków i ochrony przyrody,
  • —własna działalność gospodarcza,

Zobacz pozostałe kierunki w ZSP3

wybierz dobry zawód, wybierz ZSP3 Myślibórz