Technikum Budownictwa

i

Kwalifikacje

 • B.20. Montaż konstrukcji budowlanych
 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich
 • B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej
?

Umiejętności

 • podstawowe zasady gospodarki rynkowej
 • nowoczesne technologie w budownictwie
 • rozpoznawanie materiałów budowlanych
 • projektowanie małej architektury
 • sporządzanie dokumentacji budowlanej
 • korzystanie z norm i katalogów oraz z programów komputerowych
 • sporządzanie kosztorysów budowlanych
 • organizowanie przetargów na roboty remontowe i budowlane
?

Praca

 • przedsiębiorstwa budowlane
 • wytwórnie prefabrykatów
 • laboratoria materiałów budowlanych
 • państwowy nadzór budowlany
 • administracja budynków
 • biura projektów jako asystent projektanta
 • własna firma remontowo-budowlana