Branżowa Szkoła I Stopnia

W naszej szkole możesz zdobyć następujące zawody:

Carving

Carving to artystyczne rzeźbienie w warzywach i owocach. W naszej szkole dania 1 lutego br. odbył się kurs carvingu podczas którego uczniowie klasy Ik mogli zaprezentować kompozycje z wyciętych owoców i warzyw przygotowanych pod kierunkiem mistrza carvingu. [gallery...

Kucharz

i

Kwalifikacje

T.6. Sporządzanie potraw i napojów
?

Umiejętności

 • przechowywanie żywności;
 • sporządzanie potraw i napojów;
 • wykonywanie czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych

i

Kwalifikacje

 • B.1. Eksploatacja maszyn i urządzeń drogowych
 • B.2. Wykonywanie robót drogowych
?

Umiejętności

 • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w robotach drogowych;
 • wykonywanie czynności związanych z konserwacją maszyn i urządzeń drogowych;
 • wykonywanie robót związanych z budową dróg i obiektów mostowych;
 • wykonywanie robót związanych z utrzymaniem nawierzchni dróg i obiektów mostowych.

Murarz-tynkarz

i

Kwalifikacje

B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
?

Umiejętności

 • wykonywanie zapraw murarskich, tynkarskich i mieszanek betonowych;
 • wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych;
 • wykonywanie remontów i rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych;
 • wykonywanie napraw tynków wewnętrznych i zewnętrznych.

Klasa wielozawodowa

?

Praktyki

W klasie wielozawodowej, zajęcia praktyczne odbywają się u lokalnych pracodawców.
i

Zawody

 • piekarz,
 • cukiernik,
 • fryzjer,
 • elektryk,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • kamieniarz,
 • elektromechanik,
 • sprzedawca,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter instalazji gazowych,